facebooktwittermail d

GM-grödor och glyfosat har ökat kolinlagringen

En kanadensisk studie visar på stor ökning av kolinlagring i åkermark, men där förklaras det med utbredd användning av genmodifierade grödor och glyfosat.