facebooktwittermail d

Ekoarealen kan öka till max 60 procent

Jordens befolkning skulle ha tillräckligt med mat om 60 procent av jordbruksarealen brukades ekologiskt.

Det hävdar en grupp franska forskare i en ny studie.