facebooktwittermail d

Ny strategi för säker arbetsmiljö inom jordbruket

Erfarenhetsutbyte mellan lantbrukare ska göra jobbet säkrare. Det är en del i Jordbruksverkets nya strategi för att minska arbetsplatsolyckorna i jordbruket.