facebooktwittermail d

Ny skog klarade inte torkan 2018 – rekordlåg godkänd föryngring

Den negativa trenden med allt färre godkända skogsföryngringar fortsätter i år. Skogsstyrelsen noterar den sämsta siffran på åtta år.