facebooktwittermail d

Ny satellittjänst redo för marknaden

Efter flera månader av utveckling är satellittjänsten EO-mapper redo för marknaden. EO-mapper är en svenskutvecklad global lantbrukstjänst för att underlätta gödselspridning och optimera skördeutfallet.