facebooktwittermail

Ny sänkning av veteskörden i EU

Veteskörden i EU sänks med ytterligare 4 miljoner ton i USDA:s augustiprognos. Samtidigt höjdes veteskörden i Ryssland.

FOTO: MICKE FRANSSON / TT

I juli månads WASDE-prognos rapporterades att EU:s veteskörd skulle bli den lägsta på åtta år. I augustiprognosen som släpptes på kvällen under onsdagen kom ännu en nedjustering av skörden i EU till följd av torkproblematik i framför allt Frankrike och Storbritannien. EU skiljer därmed med ut sig bland de stora veteexportörerna på världsmarknaden där det skördemässigt ser ljusare ut i år. Prognosen för den ryska veteskörden höjdes exempelvis med 1 miljon ton. På grund av att konsumtionen av vete minskar mer än utbudet drogs ner reviderades de redan rekordhöga lagren av vete globalt upp. Precis som väntat höjdes också både majs och sojabönsskörden i USA på grund förbättrade väderutsikter.

Går mot rekordskörd

Majsskörden i USA kan slå nytt rekord och sojabönsskörden blir den näst största skörden någonsin i landet om prognosen blir verklighet, skriver den franska marknadstjänsten Agritel. Även om rapsfröproduktionen sänktes i exempelvis Ukraina höjs utbudet av oljeväxter totalt sett i världen. Däremot förväntas konsumtionen också öka framför allt i Kina vilket leder till minskade globala lager. Augustirapporten innehöll få överraskningar för marknaden, enligt Agritel.