facebooktwittermail d

Ny rapport: Ökat stöd behövs till små gårdar

Minska stödet för storskalig produktion och betala i stället bättre för miljövärden, skriver Ekologiska Lantbrukarna och Naturskyddsföreningen i en rapport som delvis finansierats av Jordbruksverket.