facebooktwittermail

Låg lönsamhet inom lantbruket 2018

I en ny rapport ger LRF Konsult en negativ prognos för 2018 års lönsamhet inom lantbruket. Rapporten gäller griskött, mjölk, växtodling och nötkött.

Stigande energipriser, problem att få tag på arbetskraft och en svag krona ställer till det ekonomiskt för lantbrukarna under 2018 spår LRF Konsult i sin senaste lönsamhetsrapport.
Stigande energipriser, problem att få tag på arbetskraft och en svag krona ställer till det ekonomiskt för lantbrukarna under 2018 spår LRF Konsult i sin senaste lönsamhetsrapport. FOTO: ARKIVBILD

Trots en stark världskonjunktur och stigande konsumtion sipprar pengarna inte ner till bönderna i den utsträckning de borde enligt LRF Konsult. I ett pressmeddelande nämns stigande energipriser, problem att få tag på arbetskraft och en svag krona. Det senare ger visserligen fördelar när det gäller exporten, men inverkar negativt på priset på exempelvis importerat foder och handelsgödsel.

”Stora lager både hos handlare och odlare över hela värden gör att spannmålsmarknaden står still. Förväntad lägre skörd till följd av mindre höstsådd och sent vårbruk bidrar till minskad lönsamhet i växtodlingsföretaget”, säger Stefan Nypelius, affärsrådgivare på LRF Konsult i ett pressmeddelande.

Vikande priser på nötkött tas också upp rapporten, liksom den bristande lönsamheten inom mjölkproduktionen.

Griskött ljusglimt

”Mjölkpriset förväntas sjunka för året som helhet. Om inte mjölkpriset stabiliseras på nuvarande nivå är det stor risk att det ekonomiska läget för mjölkföretagen återigen bli problematiskt”, säger Stefan Nypelius.

En ljusglimt gäller svenskt griskött där efterfrågan väntas ge en fortsatt stabil prisnivå på den svenska marknaden. Trots den inneboende trögheten i lantbruksproduktion ger LRF Konslut rådet till bönderna ändå försöka skruva på verksamheten med de medel som finns.

”Det gäller att jobba med enkla nyckeltal och tumregler för att kontinuerligt uppdatera och korrigera strategin utifrån ett förändrat marknadsläge och volatilitet”, säger Jimmy Larsson, segmentschef för Skog & Lantbruk i pressmeddelandet.

Tror på rådgivning

Inte otippat framhåller han också rådgivning och digitala tjänster:

”Genom att rapportera tidsåtgång och kvantiteter för olika produktionsgrenar digitalt får man siffror och rapporter i realtid. Det ger en dagsaktuell överblick hur företaget går och möjlighet att ta rätt beslut tillsammans med sin rådgivare”, säger Jimmy Larsson på LRF Konsult.

LÄS OCKSÅ: Allt fler satsar på bisysslor

LÄS OCKSÅ: Fortsatt pressade utsikter för lantbrukare

LÄS OCKSÅ: Bara mjölken når långsiktig lönsamhetsnivå