facebooktwittermail d

Så kan svensk mjölk- och nötköttsproduktion nå klimatmålen

Svensk mjölk- och köttproduktion kan minska sina klimatutsläpp och nå de mål som slagits fast inom ramen för Parisavtalet. Det slås fast i en ny rapport – men för att klara det krävs ett lönsamt lantbruk och att hela livsmedelskedjan delar på kostnaderna.