facebooktwittermail d

Ny rapport om Don-läget

Med 5 500 prover analyserade är don-halten i årets svenska spannmålsskörd fortfarande lågt. Men än är det för tidigt att blåsa faran över.

Av de prover som hittills analyserats är det bara 20-25 som visat don-värden som nedklassat spannmålen till foder. I samtliga dessa fall rör det sig om havre som härrör från Västsverige.

- Om detta håller i sig är det de bästa resultaten sedan vi började mäta 2011. Samtidigt är skörden minst två veckor senare än förra året och situationen kan snabbt ändras, säger Erik Hartman, vd för branschorganisationen Foder & Spannmål till ATL.nu.

Störst problem

2 000 av proverna har tagits den senaste veckan och av det totala antalet analyser avser cirka 65 procent havre. De flesta mätningar, cirka 3 000, är gjorda i Västsverige där don-problemen har varit störst på grund av en något fuktigare väderlek.

- Vi har inte haft några nedklassningar i vare sig södra eller östra delarna av landet. I Mälardalen har det tagits ett 1 000-tal prover som har sett bra ut. Men där finns å andra sidan en hel del kvar att tröska, säger Erik Hartman.

Enstaka prov

För havre går gränsen för grynkvalité beträffande don på 1 750 ppb. Gränsen för foderkvalité ligger på 8 000 ppb och det är endast något enstaka prov som har närmat sig den nivån.

Beträffande vete, där gränsen för livsmedelskvalité ligger på 1 250 ppb, finns det inga prover som slagit i taket. Detsamma gäller korn.

Kylan har hjälpt

Trots blöt väderlek vid havrens blomning tycks inte don-halterna bli något problem i år. Enligt experter på området beror det på att det samtidigt var kallt.

Prover har även tagits på andra mykotoxiner som Zearaleon, T-2 och HT-2. Där fanns inga uppmätta värden som låg nära gränserna.