facebooktwittermail d

Män äger 2,6 gånger mer lantbruksmark

I en ny rapport från tankesmedjan Ownershift framkommer det att män äger 155 procent mer av Sveriges jordbruksmark än vad kvinnor gör.

Evelina Bonnier och Emma Heikensten har skrivit rapporten ”Vem äger marken du går på?”
Evelina Bonnier och Emma Heikensten har skrivit rapporten ”Vem äger marken du går på?” FOTO: OWNERSHIFT

Ownershift är en ideell tankesmedja som arbetar för att öka kvinnors ägande globalt. De arbetar med att sammanställa och presentera statistik, hämtat från Lantmäteriet och det nationella Fastighetsregistret, avseende skillnader i kvinnors och mäns ägande i Sverige.

I rapporten ”Vem äger marken du går på?” som publiceras på internationella kvinnodagen den 8 mars, har Ownershift undersökt hur ägandet ser ut när det gäller lantbruksfastigheter och skogsmark. I samtliga kategorier är männen överrepresenterade.

– Vi uppfattar att lantbruksfastigheter är ett av de minst jämställda områdena, säger Emma Heikensten på Ownershift.

Handlar om normer

86 procent av alla Sveriges lantbruk (där lagfart och areal finns registrerade i det nationella Fastighetsregistret hos Lantmäteriet) ägs av privatpersoner. Den största könsskillnaden finns inom areal, där män äger 2,6 gånger mer, eller 155 procent mer, än kvinnor.

– Jag tror att det i ganska hög grad rör sig om normer och stereotyper. Lantbruk och skog har en väldigt stark manlig norm kring sig, säger Emma Heikensten och fortsätter:

– Fastighetsägande och lantbruk handlar om kapital. Kvinnor förlorar pengar genom livet på grund av att de har lägre lön och då kan det vara svårare att investera. Kvinnor kanske inte heller har samma tillgång till nätverk eller coachning på samma sätt som män när de exempelvis ska ta över familjeföretag.

Behöver fler förebilder

Ownershift släppte förra året en rapport där de ville få svar på varför kvinnor och män inte äger lika mycket än.

Vad behöver hända för att det ska bli mer jämställt?

– Första steget är att uppmärksamma att det är stora skillnader och sedan lyfta förebilder. Vi uppfattar att det kommer fler och fler förebilder inom ägande generellt. Vi får hoppas att det även kommer att appliceras på lantbruk och skogsförvaltning, säger Emma Heikensten.

Fakta från rapporten: ”Vem äger marken du går på?”

Den största könsskillnaden finns inom areal, där män äger 2,6 gånger mer än kvinnor vilket innebär 155 procent.

Därefter kommer taxeringsvärde, där mäns ägande är 2,4 gånger större än kvinnors, vilket motsvarar 143 procent.

När det gäller lagfartsandelar äger män nästan dubbelt så mycket som kvinnor - närmare bestämt 98 procent mer.

Fakta: Ownershift

Ownershift är en ideell tankesmedja som arbetar för att öka kvinnans ägande globalt.

En opartisk forskningsbaserad tankesmedja för kvinnans ägande som grundades 2018 av Charlotte Sundåker & Linda Waxin.

Släppte rapporten ”Vem äger Sverige?” 2019.

Släppte rapporten ”Varför är ägarskapet inte lika mellan män och kvinnor än?” 2020.

Rapporten ”Vem äger marken du går på?” släpptes 8 mars 2021.