facebooktwittermail d

Färre vill köra snö

Sveriges snöröjare funderar på att ställa in plogarna. Antalet som överväger att lämna anbud på den typen av uppdrag har rasat rejält.

Snöröjning
34 procent av företagen i Maskinentreprenörernas undersökning tar inte snöröjningsuppdrag på grund av för dålig lönsamhet. FOTO: KENNETH FRANSSON

I fjol var det över hälften som deltog i Maskinentreprenörernas undersökning som övervägde att ta på sig snöröjningsuppdrag i framtiden.

Tunga skäl var att behålla duktig personal och att det var ett jobb företaget sysslat med under en längre period.

Men när branschorganisationen frågade sina medlemmar i år visar det sig att bara 7 procent planerar att utföra snöröjningsuppdrag i framtiden.

Dåligt betalt, konstiga avtal, att det inte är så mycket snö längre och att det sliter för mycket på personalen är några av anledningarna.

Av de företag som intervjuades var det knappt hälften, 47 procent, som sysslade med snöröjning i dag. Främst handlar det om företag med fler än tio anställda. 2020 var andelen 6 procentenheter högre.

I år var det bara 5 procent som menade att de hade en rimlig lönsamhet på den verksamheten, en minskning med två procentenheter jämfört med 2020.         

Maskinentreprenörernas konjunkturindikator

Undersökningen genomförs två gånger per år. Ett 80-tal företag svarar på ett antal fasta frågor kring marknad och försäljning.

Mer om snöröjning

För låg jourersättning kan bli dyrt på sikt

Ny rapport: Risk att snösvängen stannar