facebooktwittermail

Ny prövning av avdrag vid gåva

En Östersundskvinna som skulle sälja sin skog blev tvungen att betala tillbaka avdrag som den tidigare ägaren gjorde innan denne gav kvinnan skogen i gåva. Nu prövas fallet igen.

Kammarrätten rev upp beslutet, men Skatteverket valde då att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har domstolen beslutat att på nytt ta upp frågan till prövning, uppger Sveriges Radio Jämtland. ATL.nu