facebooktwittermail

Ny pristrappa ska säkra Valios mjölkpris

Vid årsskiftet byter finska Valio kontraktsmodell. Syftet är att hålla nere mjölkvolymerna för att hålla uppe mjölkpriset.

Ilkka Pohjamo.
Ilkka Pohjamo. FOTO: VALIO

Valio kontrollerar i dagsläget 79 procent av den finska mjölkinvägningen. Mjölkpriset i Finland är relativt högt inom EU, något som syns både i de löpande sammanställningarna av mjölkpriset hos holländska organisationen LTO och i statistik från EU-kommissionen.