facebooktwittermail d

Ny ordförande i LRF Ungdomen

Efter en dramatisk omröstning valdes på onsdagseftermiddagen Kristina Yngwe till ny ordförande i LRF Ungdomens riksstyrelse.

Hon valdes i samband med riksstämman på Sånga-Säbykurs & konferens Stockholm.

Det blev en dramatisk omröstning. Regionerna ute i landet nominerade två kandidater utöver de fem som valberedningen föreslagit. En av dessa kandidater valdes in.

Den nya ordföranden Kristina Yngwe som är utbildad till agronom vidUltuna SLU kommer bland annat att jobba med föryngringen inom de gröna näringarna.

- Unga måste få en chans att komma in i branschen. Det är en internödesfråga, säger hon. Maria Engström