facebooktwittermail

Ny ordförande för europeisk bondeorganisation

Gerd Sonnleiter blir ny ordförande för den europeiska bondeorganisationen Copa.

Han valdes på torsdagen att leda organisationen fram till 2013 och efterträder Padraig Walshe.

Gerd Sonnleiter har tidigare varit ordförande av Deutscher Bauernverband, DBV, och var viceordförande av Copa mellan 2007 och 2011.

Han driver ett lantbruk med 100 hektar och har flera viktiga positioner i jordbruksorganisationer.

Utöver ny ordförande valdes även sex viceordföranden; Xavier Beulin (Frankrike), John Bryan (Irland), Albert Jan Maat (Holland), Juha Marttila (Finland), Lorenzo Ramos (Spanien), Wiktor Szmulewicz (Polen).ATL.nu