facebooktwittermail d

Ny modell kan visa sjukdomsrisk

Nu tar forskarna hjälp av matematiken för att bedöma hur stor risk det är för att höns drabbas av sjukdomar. Teorin är att fåglarnas rörelsemönster har betydelse, skriver .

Forskaren Arni Srinivasa Rao vid Georgia Regents University i USA har skapat en modell som visar vilka vägar höns tar för att hitta mat och vatten. 

Genom att analysera rörelsemönstret och addera dem med antalet fåglar i inhägnaden kan modellen visa hur många gånger fjäderfäna korsar varandras vägar. Och det kan vara avgörande för deras risk för att drabbas av sjukdomar.

När hönsen pickar på marken kan nämligen fekalier fastna på näbben och spridas till dricksvattnet.

Dyr parasit

Nu ska forskarna undersöka om modellen kan avgöra om rörelsemönstret har betydelse för hur parasiten Eimeria sprids. Patogenen orsakar kronisk diarré, svaghet och viktnedgång och kostar den brittiska kycklingindustrin över 800 miljoner pund om året. 

– Vi vill veta om vi kan förutse infektionsnivån i en specifik inhägnad beroende på hur fåglarna rör sig, säger Arni Srinivasa Rao.

Tanken är att modellen ska ge uppfödarna en fingervisning om en besättning är utsatt för hög sjukdomsrisk, så att de kan gallra ut eller behandla sjuka djur.