facebooktwittermail

Ny modell av aggregat för bioenergi

Bracke har förbättrat utrustningen för att ta ut bioenergi.


Ur Vi Skogsägare nummer 1 2011
Tekniken bygger på en rund skiva med en sågkedja. När aggregatet förs framåt kapas de klena stammarna och ställer sig på aggregatet där de hålls ihop med ackumuleringsarmar.

Jämfört med den tidigare modellen kan aggregatet fånga 10-15 procent fler stammar i samma knippe tack vare längre ackumuleringsarmar och delvis ny design.

Dessutom kan maskinen kompletteras med datautrustning. På en display kan man exempelvis se hur många ackumuleringar och klipp föraren presterar per dag. Genom att koppla upp datorn via modem kan dessutom servicetekniker kolla aggregatet på distans.

Bracke tillverkar ungefär 100 aggregat om året varav nästan en tredjedel exporteras till Tyskland.

Aggregatet kostar kring 360 000 kronor och dataprogrammet kring 7 000 kronor. Vanligast är att använda en skördare som basmaskin.