facebooktwittermail d

Ny miljöteknik kan ersätta giftig kreosot med linolja

60 000 ton linfrö. Så stort kan behovet bli om en ny teknik för att byta ut den mycket giftiga kreosoten som träskyddsmedel visar sig fungera. 

Travar med behandlade och obehandlade träsliprar.
Behandlade och obehandlade sliprar. Ambitionen är att anpassa processen efter kreosotindustrins arbetssätt. Då skulle mycket av befintlig utrustning kunna användas och omställningskostnaden för industrin kunna hållas minimal. FOTO: BENGT WANSELIUS

Hos specialsnickeriet Linjon på Djurgården i Stockholm utvecklas och utvärderas en teknik som inte är helt ny, men vetenskapligt väldigt lite utforskad. Furuvirke behandlas under värme med raffinerad linolja. Processen ger ett långvarigt skydd mot röta och med linoljan hoppas man kunna nå samma beständighet som kreosoten ger.