facebooktwittermail

Ny metod ska hitta läckor i gödselbrunnar

Skånska lantbrukare som har läckande gödselbrunnar kan få betala 100 00 kronor i vite. Nu försöker forskare och Sjöbo kommun ta fram en ny metod för att minska utsläppen. Det rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Läckande gödselbrunnar kan bli en dyr historia för lantbrukare.
Läckande gödselbrunnar kan bli en dyr historia för lantbrukare. FOTO: ANN LINDÉN

Det började ned att miljöinspektörer vid Sjöbo kommun såg en svårighet i att avgöra gödselbrunnarnas status. Tanken var att hitta en enklare metod för att bedöma om de läcker.

För det mesta ligger skadorna under jord och är svåra att upptäcka. Utsläpp från de läckande brunnarna hamnar i grundvattnet och till sist i dricksvattnet.

Expert på betongbrunnar

Kristian Tammo från Research Institute of Sweden är expert på betongbrunnar och hur de uppför sig efter att ha stått fyllda med gödsel i många år.

– De flesta lantbrukare tar vatten till sig själva och sina djur från egen brunn eller vattentäckt. Dåligt grundvatten kan slå ut hela djurbesättningar och orsaka stora skador. Läckage från gödselbrunnar riskerar även att sprida sig till större yt- och grundvattentäkter som försörjer övriga samhället med vatten, säger han.

LÄS MER: Hans maskin drar vattnet ur dyngan

Kartläggning

Nu ska forskningsinstitutet ta fram en metod som ska gör det enkelt att reparera läckande brunnar.

Först ska man göra en kartläggning av hur stort problemet är. I dagsläget sker ingen kontroll av tätheten hos gödselbrunnar. Det finns ingen anmälningsplikt för gödselbrunnar och det krävs heller inget bygglov. Det förklarar varför det saknas en uppgift om hur många brunnar det finns i Skåne.

PREMIUM: Efter gasolyckan - nu vill Anders varna andra

Kristin Tammo bedömer dock att det finns ett hundratal större gödselbrunnar i länet.

Samtidigt innebär arbete vid gödselbrunnar en stor risk. Varje år dör flera personer på grund av syrebrist vid gasbildning i gödselbrunnar.