facebooktwittermail

Ny metod mot fruktad trädmördare

Snytbaggar mumsar varje år i sig svensk skog till ett värde av 100 miljoner kronor. En ny metod - som är både giftfri och billig - kan dock minska den fruktade trädmarodörens angrepp.

Den går ut på att redan i plantskolan behandla frön och unga trädplantor med utvalda substanser som normalt frigörs i växterna när deras försvar aktiveras.

- Tanken är att plantorna som satts ut på hyggen kommer att reagera både snabbare och starkare när de utsätts för stress, till exempel angrepp från snytbaggar eller torka, säger Anna Ohlsson, forskare vid skolan för bioteknologi på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i ett pressmeddelande.

Cellernas mjukvara


Tillsammans med kollegan Torkel Berglund har hon intresserat sig för den roll epigenetik spelar vid aktivering av försvarsfunktioner i växter.

- Epigenetik kan liknas vid cellernas mjukvara, som styr hur gener, hårdvaran, används, förklarar Torkel Berglund.

Behandlingen behövs, för snytbaggen är en tuff motståndare och snytbaggeangrepp utgör ett mycket stort problem inom skogsnäringen.

Varje år planteras cirka 350 miljoner gran- och tallplantor i Sverige. Om de inte skyddas mot snytbagge riskerar 80 procent av plantorna i framför allt södra och mellersta Sverige att dö.

Mer forskning behövs


Att förbehandla frön är visserligen ingen ny metod, men den har inte tillämpats inom skogsbruk tidigare. De specifika substanser som testas är naturliga och ogiftiga, till skillnad från tidigare så effektiva men numera förbjudna insektsgifter.

- Vi har fått positiva och mycket inspirerande forskningsresultat, men resultaten måste befästas i ytterligare studier. Snytbaggeproblemet är en komplicerad fråga som kräver långsiktig forskning, säger Anna Ohlsson.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan forskare från både biokemi och organisk kemi vid KTH och Högskolan Dalarna. ATL.nu