facebooktwittermail

Ny metod kan rädda askar

Beskärning kan rädda askar drabbade av askskottsjuka visar en ny studie.

Beskärning kan åtminstone hejda förloppet av askskottsjuka i ett infekterat träd visar ny studie.
Beskärning kan åtminstone hejda förloppet av askskottsjuka i ett infekterat träd visar ny studie.

Metoden skulle kunna rädda infekterade askar åtminstone temporärt menar forskarna i den nya studien från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Askskottsjukan, som orsakas av en svamp, är svår att bekämpa och några kemiska preparat finns inte. I Sverige är asken rödlistad sedan 2010 då många andra arter är beroende av asken för sin överlevnad. Sedan 2015 ses asken dessutom som akut hotad på grund av askskottsjukan. Samtidigt är asken är också ett värdefullt inslag i parker och trädgårdar och präglar också gårdsbilden på många gårdar på landsbygden.

Att beskära sjuka träd för att stoppa en infektion är en metod som använts sedan gammalt. När det gäller askar har det saknats kunskap om hur långt in svampen kan finnas i en infekterad gren. I studien visar det sig att man behöver beskära minst 30 centimeter från nekrosen (fläckar av död vävnad på grenar) om man vill vara helt säker på att inte lämna kvar någon svamp. Svampen får heller inte finnas närmare stammen än 30 centimeter.

Studien visar att det är möjligt att temporärt rädda infekterade träd. Men själva beskärning tar tid och innebär i sig nya snittytor i grenverket som i sin tur underlättare för andra skadegörare att angripa trädet.

" Men det är tidsödande och princip ogörligt för annat än högt värderade träd som i parker och trädgårdar eller träd med kända eftertraktade egenskaper, som kan användas i förädlingsarbete", säger Michelle Cleary, en av forskarna bakom studien.

LÄS OCKSÅ 15 miljoner till forskning om askskottssjukan

LÄS MER Insamling ska rädda asken

Askskottsjukan

Orsakas av Hymenoscyphus fraxineus - en invasiv sporsäckssvamp.

Kommer från östra Ryssland och Kina och huserar på värdträdet manchurisk asks blad. Där orsakar den ingen skada utan börjar bryta ned trädet först när de fällts.

Kom till Europa på sent 1980-tal troligen via import av växtmaterial och har sedan dess orsakat en dramatisk nedgång av askbestånden i Europa eftersom den europeiska asken är extremt känslig för svampen.

I nuläget saknas kemiska bekämpningsmedel saknas, biologiska medel är under utveckling men har ännu långt kvar innan de kan användas.

Länk till hela studien här

Källa: SLU