facebooktwittermail d

Ny maskin hotar anställningar

En 27-miljoners investering i en ny maskin som ökar effektiviteten gör att 15 personer varslas på Lyckeby Culinar, ett internationellt livsmedelsföretag vars moderbolag ägs av 1 000 svenska lantbrukare.

Företaget ligger i Skånska Fjälkinge och fackliga förhandlingar inleddes på onsdagen, skriver företaget på sin hemsida.
Den nya anläggningen, en ny packlinje för torra produkter, blir inkörd till hösten, vilket betyder att företaget kommer att ha en övertalighet.

Packlinjen kan ersätta 15 personer i produktionen, där totalt 100 arbetar i dag. Exakt vilka som får gå är oklart.

Enligt Culinars vd, Hans Berggren, behövs investeringen så att företaget kan öka kapaciteten samt öka sin konkurrenskraft på marknaden.

Fjälkingefabriken investerar även i en ny anläggning för värme och kyla som till stor del ersätter den befintliga uppvärmningen med olja. ATL.nu