facebooktwittermail

Ny märkning ska visa hur bra veden värmer

Norge är på väg att införa energideklaration av vedsäckarna. Snart är det slut på osäkra volymmått på Norges största biobränslekälla.

Norrmännen har länge trott att rönnen är det trädslag som har högst värmevärde. Men nu har det norska Institutet för skog och landskap mätt olika trädslags densitet och värmevärde och kommit fram till att rönnen åker nedåt på listan.

Viktigt att veta


I stället är det bok, ek och ask som hamnar överst av de vanligaste trädslagen. Och det är viktigt att veta energiinnehållet i ved i Norge. Den står för hälften av den totala förbrukningen av biobränsle, eller mellan fem och sex TWh per år.

Totalt förbrukar Norge runt 230 TWh per år, jämfört med Sverige som ligger på drygt 370. Nu ska norska Institutet för skog och landskap försöka få till en gemensam energideklaration för den ved som säljs i Norge.

I dag säljs ved för det mesta i olika volymmått som litersäckar, löst mått eller famn. Men det som är viktigt när det gäller energiinnehåll är densitet, eller vikt per volymenhet och fukthalten.
- Nu vet vi egentligen inte vad vi köper. Men nu har vi börjat arbeta med ett spännande projekt där vi ska gå över till ett nytt märkningssystem för ved som bygger på energiinnehåll.

Veden ska märkas med vikt och fukthalt i stället, säger Simen Gjølsjø seniorrådgivare vid Institutet för skog och landskap.
Han berättar att andra länder som till exempel Italien redan har den typen av märkning av ved och att idén kommer därifrån.
- När du köper en säck ved ska du veta kostnaden i öre per kilowattimme och då kan man också jämföra med el eller olja.

Även tall


Han tycker inte heller att norrmännen bara ska fokusera på björkved.
- Även andra trädslag som tall kan vara ett bra komplement, förutsatt att man får bränt rökgaserna så att tallen inte sotar så mycket.Härje Rolfsson