facebooktwittermail d

Ny marknadsföringspolicy i EU

"Njut, det är från Europa", uppmanar EU-kommissionen världen i marknadsföringspolicyn för nästa år.

Under 2016 satsar EU 111 miljoner euro, ungefär en miljard kronor, på att marknadsföra jordbruksprodukter från unionen. "Enjoy, it's from Europe", ungefär, "Njut, det är från Europa", har valts som motto.

26 miljoner euro ska gå till att göra EU-medborgarna mer uppmärksamma på vad som utmärker EU:s jordbruk och livsmedel. Av dem går 9 miljoner till att marknadsföra mejeriprodukter och griskött på den gemensamma marknaden.

Särskilt intressanta

I spåren av det ryska importstoppet ska även 21 miljoner euro gå till att marknadsföra mejerivaror och fläsk i tredje land.

Vissa regioner har utsetts som särskilt intressanta marknader för EU-produkter. Marknadsföringsinsatser i Kina, Sydkorea och Japan sponsras med 12 miljoner euro, och lika mycket satsas på USA och Kanada.