facebooktwittermail

Ny lag för kooperativ

Regeringen föreslår i dag en ny lag för kooperativ. Förändringarna är positiva både för traditionella kooperationer inom lantbruk och för den framväxande kooperativa rörelsen inom bland annat bredband och vindkraft, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Lantmännen är ett av flera kooperativt ägda företag med koppling till de gröna näringarna.
Lantmännen är ett av flera kooperativt ägda företag med koppling till de gröna näringarna.

– Förbättringarna som den nya lagen medför är starkt efterfrågade av de kooperativa företagen och kommer att gynna både små och stora ekonomiska föreningar. De kooperativa företagen får moderna regler som underlättar deras tillväxt, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon i pressmeddelandet.

Lagen ska enligt regeringen ge de kooperativa företagen villkor som är mer likvärdiga andra företags. Förhoppningen är att de kooperativa företagen därmed ska stärkas och få bättre förutsättningar att växa och anställa.

Gäller från i sommar

Till nyheterna i den nya lagen hör enligt regeringen att kraven på vad som måste finnas med i föreningens stadgar minskar. Det införs enligt regeringen också ett förenklat avvecklingsförfarande för föreningar som inte har några skulder. I den uppdaterade lagen finns också nya regler om medlemskap, om styrelsen, revision och registrering.

Den nya lagen som regeringen föreslår gäller för alla ekonomiska föreningar, oavsett storlek och bransch. Regeringen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2018. Den nuvarande lagen för ekonomiska föreningar är från 1987.

Kooperativ i Sverige

De 100 största kooperativa företagen omsätter cirka 400 miljarder kronor och har ungefär 100 000 anställda. Den senaste tiden har kooperativa företag i form av ekonomiska föreningar varit den företagsform som har ökat snabbast i antal. Källa: regeringen