facebooktwittermail

”Gamla” bakterier bakom juverinflammation

Svenska forskare har hittat de gener som hjälper bakterietypen Staphylococcus aureus, gula stafylokocker, att infektera juver.

Värmekamerasystem för mastitdetektion. Arkivbild.
Värmekamerasystem för mastitdetektion. Arkivbild. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Mastit (juverinflammation) drabbar ofta mjölkkor och bakterierna kan vara svår att bli av med.

Det är också den vanligaste sjukdomen bland Sveriges mjölkkor, och också den som orsakar störst ekonomiska förluster.

Men nu har tre forskare vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, hittat de enskilda gener som hjälper gula stafylokocker att få fäste i juvret och göra skada.

Studien visar också att mjölkbesättningar som ofta har problem med mastiter troligen drabbas av en och samma bakteriestam.

Forskarna studerade arvsmassan från gula stafylokocker som isolerades från ett antal svenska mjölkkor med mastit under åren 2002-2003. Det resultatet jämfördes senare med arvsmassan hos samma sorts bakterie från åren 2014 - 2018.

Bakteriernas arvsmassa hade knappt förändrats under tidsperioden. Troligen har det knappt kommit in nya bakteriestammar i svenska besättningar på den tiden, tror forskarna.

Studien visar också att de olika stafylokockstammar som inflammerar juver ofta återkommer i olika besättningar. Bakterierna verkar ”smitta” mellan besättningar och det händer troligen oftast när djur flyttas.

Resultaten från studien ger viktiga pusselbitar för att i framtiden kunna hitta de värsta bakteriestammarna som oftast orsakar inflammationer, skriver SVA i ett pressmeddelande.