facebooktwittermail d

Ny konstellation vill köpa Östvall

Ett konsortium mellan Fiskarheden och Profura vill köpa sågverket i Östavall och driva det vidare. Men de väntar fortfarande på att få förhandla med Norra Skog.