facebooktwittermail

Ny konstellation vill köpa Östvall

Ett konsortium mellan Fiskarheden och Profura vill köpa sågverket i Östavall och driva det vidare. Men de väntar fortfarande på att få förhandla med Norra Skog.

Östavall sett från luften.
Östavall sett från luften. FOTO: NORRSKOG/TINA STAFRÉN

– De jag företräder vill lägga ett bud på sågen och driva verksamheten vidare. Jag kontaktade Norra Skog för tre veckor sen för att förhandla och har ännu inte hört av dem. Men jag utgår från att vi får möjlighet att diskutera.