facebooktwittermail d

Ny ko ska klara sig utan kraftfoder

En ko som producerar mycket mjölk – utan att behöva kraftfoder. Det jobbar forskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, med att ta fram, rapporterar Vetenskapsradion.

Traditionell koavel handlar i första hand om att få korna att mjölka mer. Men i det här fallet försöker professor Kjell Holtenius och hans kolleger vid SLU avla fram en ko som producerar stora mängder mjölk, trots att den bara får äta gräs och liknande grovfoder.

– Det kanske finns möjligheter att selektera för kor som har förmåga att utnyttja grovfoder på ett effektivt sätt, säger Kjell Holtenius till Vetenskapsradion.

För att dagens kor ska vara lönsamma får de kraftfoder, i form av exempelvis korn, vete, havre och soja – födoämnen som även människor kan livnära sig på. Målet är att de mer proteinrika grödorna ska gå till människoföda, medan korna får hålla till godo med gräs och grovfoder.

Forskningsprojektet ska kartlägga generna som styr kornas egenskaper för att sedan välja ut de bästa individerna till fortsatt avel.