facebooktwittermail d

Klimatstöd till biogasanläggningar som genererar el

Nu ska även biogasanläggningar som används för att generera el kunna få investeringsstöd från Klimatklivet. Målet är att beslutet ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser från gödselhanteringen.