facebooktwittermail d

Ny jaktmyndighet ska utredas

Regeringen och SD vill ha en ny jakt- och viltvårdsmyndighet.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) presenterade nyheten på regeringens sommarfika.
Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) presenterade nyheten på regeringens sommarfika. FOTO: TT

Regeringen beslutade på torsdagen att tillsätta en utredning om den nya myndigheten.

Tanken är att jakt- och viltvårdsmyndigheten ska ansvara för viltförvaltningen på nationell nivå. Det ska även utredas om vapentillstånd och tillsyn och tillståndsprövning för skjutbanor ska flyttas dit.

Regeringen och Sverigedemokraterna är överens om punkten i Tidöavtalet.

I dag sker hanteringen av jakt- och viltvårdsfrågor på en rad myndigheter: Naturvårdsverket, polisen, länsstyrelserna, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

– Utredningen ska ta ställning till vilka uppgifter och mandat som kan föras över till en ny jakt- och viltvårdsmyndighet, säger Kullgren.

Jakten är viktig både för att begränsa de skador som viltet kan åsamka på skog och natur, och ur ett trafiksäkerhetsperspektiv där viltskadorna än så länge är för höga, enligt landsbygdsministern.

– Men också kring de stora rovdjuren som behöver förvaltas på ett effektivt sätt.

Utredningen ska redovisas senast den 1 januari 2025.

Läs även

Över 20 får dödade i ny vargattack

Rekordhöga ersättningar för fågelskador på grödor

LRF vill ha licensjakt på varg i hela landet