facebooktwittermail d

Ny internationell certifiering för biobränsle

Det kallas RSB-system och är ett nytt certifieringssystem som garanterar att biobränslen uppfyller stränga miljömässiga och samhälleliga krav.

RSB-systemet presenterades häromveckan av The Roundtable for Sustainable Biofuels, RSB, på en biobränslekongress i Rotterdam.

Enligt ett pressmeddelande är RSB-standarden ett resultat av fyra års kämpande med att skapa en global överenskommelse kring biobränsle med över 120 organisationer med allt från lantbrukare och biogasproducenter, raffinaderier, tillsynsmyndigheter och mellanstatliga organisationer.

Biobränslen har potential att begränsa klimatförändringarna men produktionen får inte ske på bekostnad av ekosystem eller mänskliga rättigheter och det är här certifieringssystemet kommer in i bilden, menar RSB.

Genom certifieringen garanteras bland annat att produkten är ansvarsfullt framtagen och att det går att spåra produktens ursprung längs hela leveranskedjan. Enligt RSB får man även ett erkännande på marknaden som ledande inom hållbar biobränsleproduktion med certifieringen.

RSB-systemet drivs av RSB Services som sköter certifieringen, licensiering och utbildning.

De fyra miljöorganisationer Conservation International, IUCN, FN:s miljöprogram UNEP och Världsnaturfonden WWF välkomnar certifieringen och har även deltagit i i processen att ta fram den. ATL.nu