facebooktwittermail d

Ny höjning av Arlapriset

Arlas höjer mjölkpriset för maj med 15,8 öre per kilo för konventionell mjölk. Ekopriset höjs med 21 öre.

FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Vårens allt starkare industripriser på smör och skummjölk i Europa fortsätter att slå igenom på Arlas pris.

I Sverige höjs nu Arlas a contopris för konventionell mjölk med 15,8 öre per kilo för maj. Det är det högsta svenska a contopriset för konventionell mjölk under de 20 år som Arla har tillgänglig statistik för, uppger bolaget för ATL.

Priset för ekologisk mjölk höjs samtidigt med 21 öre i Sverige. Den extra höjningen av ekopriset i Sverige drivs av en förbättrad efterfrågan, skriver Arla.

A contopriset i Sverige för konventionell mjölk i maj blir därmed 381,6 öre/kg, och a contopriset för ekomjölk blir 459,5 öre/kg.