facebooktwittermail

Ny hållbarhetsrankning från Krav: Värmland i topp

Krav har rankat landets alla län utifrån hållbarhet i en ny rapport. Enligt Kravs egna certifieringar är Värmland det län som ligger i topp, både när det gäller god djuromsorg och hållbart jordbruk.

Kravcertifierade kor i kohage.
I Sverige var 17 procent av nöt- och fårproduktionen Kravcertifierad år 2020. FOTO: VICTOR JOHANSSON

Krav har i rankningen tittat på dels jordbruksmark, dels nöt- och fårproduktion. Totalt sett var 17 procent av den svenska nöt- och fårproduktionen Kravcertifierad år 2020. För att certifieras ställs, enligt Krav, särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Bland annat finns långtgående krav på utevistelse för djuren.

– Genom att ha Kravcertifierade djur tar djurägarna ett särskilt stort ansvar för djurens välbefinnande och för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Det handlar exempelvis om krav på att djuren ska vara ute och beta och få utrymme för sitt naturliga beteende, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef för lantbruk på Krav, till ATL.

Bild på Jonas Carlberg.
Jonas Carlberg, affärsområdeschef för lantbruk på Krav. FOTO: KRAV

Vill lyfta diskussionen

Rapporten visar att skillnaden mellan länen är stor. I Blekinge uppfyller endast 6 procent av djurproducenterna Kravs certifiering för god djuromsorg. Listan toppas av Värmland där samma siffra ligger på 30 procent.

– Det handlar mer om att få en lägesbild och att konstatera att det finns olika nivåer än att se det som en tävling mellan länen. Målet är att lyfta diskussionen om hållbarhet mot konsumenter och beslutsfattare, säger Jonas Carlberg.

– Vi har inte lagt någon stor vikt vid att analysera skillnaderna då alla län har olika förutsättningar för Kravproduktion. Det vi kan utläsa är att det finns potential i alla län och utrymme att fundera på hur man kan utöka Kravcertifieringarna – det är målet.

Bild på Krav-märkning i mataffär
Krav är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. FOTO: SARA ÄNGFORS

Stora skillnader även inom jordbruk

Även när det gäller jordbruksmark är skillnaden mellan länen stora. 2020 brukades 16 procent av den svenska åker- och betesmarken med Kravgodkända metoder. De kriterier som måste uppfyllas för att bli Kravcertifierad går utöver ekologisk odling, exempelvis när det gäller klimatpåverkan och arbetsvillkor för de som producerar varorna. 

Liksom när det gäller djurproduktionen ligger Värmland i topp, med 27 procent av jordbruksmarken Kravgodkänd. I Norrbottens län ligger motsvarande siffra på 5 procent.

Sammantaget gör det att Värmland ligger på en första plats i Kravs hållbarhetsrankning för både djurhållning och jordbruksmark.

– Vi har sett tidigare att Värmland ligger högt inom båda områdena. Det hänger ihop – har man mycket djur behövs areal för foder till djuren så det finns en logik i relationerna, säger Jonas Carlberg.

Kan man alltid utgå från att en Kravgård är mer klimatmässigt hållbar än en som inte är Kravcertifierad?

– Hur klimatpåverkan ser ut skiljer sig från gård till gård. Vi ser att intresset för ekologiskt jordbruk är väldigt starkt i omvärlden och det är en intressant utveckling som vi hoppas att vi i Sverige också kan ta del av.

Kravcertifiering

Kravcertifierade jordbruk är alltid ekologiska, vilket innebär att de inte får använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller mineralgödsel. Dessutom ställs krav på klimatarbete, god djurvälfärd och socialt ansvarstagande. Cirka 80 procent av den ekologiska odlingen är Kravcertifierad.

Om Krav:

Krav driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel och är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. Krav har särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Krav är en ekonomisk förening som ägs av 24 medlemsföretag och organisationer.

Källa: Krav