facebooktwittermail d

Ny GD för Livsmedelsverket utsedd

Annica Sohlström har utsetts till ny generaldirektör och chef för Livsmedelsverket.

Annica Sohlström utnämndes under torsdagen av regeringen. Hon har varit tillförordnad som generaldirektör sedan december 2015. Innan dess var Annica Sohlström generalsekretare vid Forum Syd i fem år men har tidigare också varit avdelningschef vid Livsmedelsverket samt forskningssekreterare vid SIDA.

Utöver det är hon docent i näringslära vid Linköpings universitet samt har en doktorsgrad i medicinsk vetenskap från Karolinska institutet.