facebooktwittermail d

Ny forskning: Rotröta i var femte tall

Rotröta på tall är ett vanligare problem än många tror, visar ny forskning från SLU. Det leder till minskad tillväxt och i värsta fall döden.

Ny forskning visar att rotröta kan vara minst lika vanlig på tall som på gran. Effekten är densamma för bägge trädslagen: Nedsatt tillväxt och i värsta fall döden.
Ny forskning visar att rotröta kan vara minst lika vanlig på tall som på gran. Effekten är densamma för bägge trädslagen: Nedsatt tillväxt och i värsta fall döden. FOTO: ANN LINDÉN

I Sverige ses rotröta som ett problem kopplat till gran. Men som ATL tidigare rapporterat om kan det också vara ett större problem på tall än många tror, och det bekräftas nu av ny forskning från SLU i Alnarp.

Vid en undersökning av 600 rotprover från gallringsbestånd av tall på moränmark i södra Sverige, visade det sig att knappt 20 procent av tallarna var angripna av rotröta. I ett tidigare forskningsprojekt kartlades förekomsten av rotröta på tall i ett högriskområde: Återbeskogad jordbruksmark med sandrik jord och högt pH-värde. Där hade runt 90 procent av tallarna rotröta.

Men ett problem med rotröta på tall är att den är svår att upptäcka.

– När vi tittade på tallarna verkade alla friska med täta gröna kronor, säger doktoranden Khaled Youssef om tallarna i försöket i ett pressmeddelande.

Stubbehandla

På tall är rotrötan svårare att upptäcka eftersom den frodas i rötterna och inte ger rötskador på stammen som hos gran.
På tall är rotrötan svårare att upptäcka eftersom den frodas i rötterna och inte ger rötskador på stammen som hos gran. FOTO: JONAS RÖNNBERG/SLU

På gran går rötan upp i stammen som ruttnar inifrån. Men på tall frodas rötan i rötterna vilket minskar näringstillförsel och tillväxt. Tillväxtnedsättningen har beräknats till runt 10 procent per år, och i värsta fall dör trädet.

– Problemen är välkända för gran, men tallen ligger lika illa till. Det finns all anledning att ta hotet på allvar och behandla stubbar både vid gallring och vid slutavverkning. Andra åtgärder kan vara att dra ner på gallringarna eller avverka på vintern, säger Khaled Youssef.

De svenska resultaten stöds också av erfarenheter från andra länder. I till exempel Polen, England, Finland och även i Baltikum stubbehandlas tall mot rotröta.

FAKTA: ROTRÖTA

Rotröta orsakas av tre olika arter av rottickor som sprids med sporer:

S-typen (Heterobasidion parviporum) där S står för engelskans Spruce.

P-typen (Heterobasidion annosum) där P står för Pine.

F-typen (Heterobasidion abietinum) där F står för Fir, det vill säga ädelgranar. Den här typen finns ännu inte i Sverige.

Ungefär 14 procent av alla granar som avverkas i Sverige är angripna av rotröta, lokalt kan andelen vara avsevärt högre. På gran uppskattas rotröta orsaka intäktsbortfall på runt 1 miljard kronor per år.

Källa: Skogskunskap.se, Wikipedia, Jonas Rönnberg, SLU