facebooktwittermail

Ny forskning om skogsbruk

En forskare har tagit fram långsiktiga skogsbruksplaner som tar hänsyn till intressen som biologisk mångfald, rekreation och rennäring, utöver rent ekonomiska intressen.

Metoden har prövats på tätortsnära skogar i Lycksele med framgång. Tre planer togs fram och en av dem var acceptabel för alla intressenter.
- Alla tyckte inte den var den bästa, men den var en bra kompromiss, säger Eva-Maria Nordström som presenterat metoden i en doktorsavhandling vid Sveriges Lantbruks Universitet, SLU.

Kortsiktiga planer


Kommuner är ofta stora ägare till tätortsnära skogar och hänsyn till natur- och rekreationsintressen i sina gröna planer. Men problemen med dessa är att de är kortsiktiga.
De stora skogsbolagen i sin tur gör avverkningsberäkningar på 50 eller 100 år där de tar hänsyn till ekologiska värden. Däremot tar de vanligtvis inte in andra intressen i sina långsiktiga planer.
De går oftast in i samråd först när de börjar avverkningsplanera.
- Och det är ganska sent, säger Eva-Maria Nordström.
Det man gjorde i Lycksele var att kommunen, länsstyrelsen och fyra stora skogsägare, Holmen, Sveaskog, SCA och Svenska Kyrkan bildade en styrgrupp som utredde vilka som kunde tänkas vara berörda.

Kontaktade intressenter


Sedan kontaktade forskarna idrottsföreningar, skolor, fågelskådare, den lokala ridklubben med flera. Dessa intressenter fick rita kartor över vilka områden de använder och tala om vilka önskemål de har när det gäller skogen.

Det visade sig att de generellt tyckte att det är viktigt att det finns gammal skog och att hyggesstorleken begränsas. Utifrån intervjuer och kartor från intressenterna skapade forskarna zonindelning där olika delar skulle skötas på olika sätt. Tre olika planer med 100 års tidshorisont togs fram med optimal skogsskötsel ur olika perspektiv.
Alla olika intressenter fick sedan yttra sig om planerna.

Eva-Maria Nordström tror att metoden kan användas av kommuner och andra stora ägare av tätortsnära skogar som vill ta hänsyn till andra intressen. Hon påpekar dock att skogsägarna inte är juridiskt bundna av skogsbruksplanerna. Agneta Olofsson