facebooktwittermail d

Mångfald i odlingen stärker växtskyddet

Att odla fler grödor stärker växtskyddet och kan vara lönsamt ur ett långsiktigt perspektiv. Det menar forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i en ny rapport.