facebooktwittermail

Tanniner kan minska ammoniakläckage

Ammoniakavgången från nötflytgödsel kan minska med upp till 98 procent när tanniner tillsätts i gödseln, visar ny forskning från Österrike.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: ANDERS NILSSON

En forskargrupp i Österrike har gjort försök med att blanda i tanniner i flytgödsel för att lyckas förhindra ammoniakläckage.

Försöken har hittills gjorts på laboratorium där en så kallas mimosa-tannin, som är utvunnen av en ärtväxt, tillsattes i flytgödsel från en gård med nötkreatur.

Genom att tillsätta mimosa-tanninerna kunde man se en pH-sänkning som sjönk stegvis med ökande mängd av tillsatserna.

Forskargruppen menar nu att det även behövs mätningar i marken för att se hur det fixerade kvävet omsätts och görs tillgängligt för grödan.

Fakta tanniner:

Tanniner är naturliga ämnen som finns i växter och skyddar växterna från angrepp av till exempel insekter.

En vanlig industriell användning av tanniner är vid garvning av djurhudar till läder.

Källa: Greppa näringen