facebooktwittermail d

Ny försäljning av norsk skog

Norska Statskog säljer ut 13 skogsfastigheter på sammanlagt 2 620 hektar.

Bakgrunden till försäljningen är Statskogs köp av Borregaardskogene på 1 100 kvadratkilometer 2010. Köpet villkorades av att Statskog skulle sälja av spridda skogsfastigheter. Hittills har 162 egendomar sålts motsvarande 31 600 dekar.

Statskog säljer ut enskilda skogsfastigheter två gånger per år, maj och september. Detta är tionde gången Statskog säljer ut fastigheter, enligt ett pressmeddelande.

Det statliga bolaget väntar en lika stor tillströmning av intressenter som tidigare.

Statskog äger sammanlag 59 000 kvadratkilometer vilket motsvarar cirka en femtedel av fastland-Norges yta. 17 procent av portföljen utgörs av skogsmark.