facebooktwittermail

Ny EU-förordning oroar svenska ekoodlare

Den nya EU-förordningen för ekologisk produktion kan missgynna svenska ekologiska bönder. Det menar Ekologiska lantbrukarna, Krav och LRF som nu kräver åtgärder av regeringen. 

EU-flaggor.
Konkurrensen ska bli bättre för ekobönder i EU, menar EU-kommissionen. Men svenska branschföreträdare ser risker för försämrad konkurrenskraft för svenska lantbrukare. FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

Den nya EU-förordningen för ekologisk produktion börjar gälla 1 januari 2022 och tanken är att den ska skapa en mer rättvis konkurrens mellan lantbrukarna och förebygga fusk. 

Men flera företrädare för de ekologiska lantbrukarna i Sverige menar att de nya reglerna försämrar svenska ekolantbrukares konkurrenskraft – och ökar deras kostnader. 

Företrädare för ekologiska lantbrukarna, Krav och LRF skriver nu i ett gemensamt brev till näringsminister Ibrahim Baylan (S) att flera åtgärder snabbt måste till. 

En viktig åtgärd är enligt dem att Jordbruksverket tar bort en del avgifter för ekologiska lantbrukare, till exempel vid ansökningar om dispens.