facebooktwittermail d

Ny EU-dom om skogsbruk slår fast kraven på naturskydd

Polen får bakläxa om breda undantag från reglerna kring naturskydd och allmänhetens rätt att överklaga beslut som påverkar miljön.

EU-domstolens fyra höghus i Luxemburg. Tre är gyllene, ett är svart.
EU-domstolen har ännu en gång funnit att Polen brister i sin efterlevnad av EU:s miljölagar. FOTO: EDUARD NURGALEEV/TT

I Sverige är frågan om vilka begränsningar EU:s lagar om naturskydd lägger på skogsbruket en hett omdebatterad fråga. Det har också från en del håll, bland annat från LRF, hävdats att det är för lätt för miljöorganisationer att överklaga beslut i miljöärenden, till exempel när det gäller avverkningsanmälningar eller jakt på varg.