facebooktwittermail d

Ingen schablonzon runt knärot

Det finns inga lagkrav om en skyddszon på 50 meter runt knärot, skyddszonens storlek avgörs från fall till fall. Det är innebörden av en ny dom från Mark- och miljödomstolen.