facebooktwittermail d

Ny Claaspress binder utan nät

Genom att binda rundbalarna med plast finns bara ett material att återvinna för slutanvändaren. Med Claas nya kombipressar kan baltillverkaren välja bort nätet.

Nätfritt. På de nya versionerna av Claas kombipressar i Rollant 400-serien går det att välja mellan att binda balarna med nät eller plast.
Nätfritt. På de nya versionerna av Claas kombipressar i Rollant 400-serien går det att välja mellan att binda balarna med nät eller plast.

De nya versionerna av Rollant 454 och 455 Uniwrap tar sikte på större lantbruk och maskinstationer. Flexkamrarna gör 120 centimeter breda balar med en diameter på mellan 125 och 135 centimeter och kan alltså binda balen med plast istället för nät innan själva inplastningen sker.