facebooktwittermail d

Ny Claaspress binder utan nät

Genom att binda rundbalarna med plast finns bara ett material att återvinna för slutanvändaren. Med Claas nya kombipressar kan baltillverkaren välja bort nätet.