facebooktwittermail

Nu gäller nya krav på lantbrukspannorna

Den första december 2020 infördes en ny certifiering för pannoperatörer, något som kommer ställa stora krav på många lantbrukare. Helt orimligt, tycker LRF med hänvisning till olycksrisken och kostnaderna.

Det nya regelverket som träder i kraft den 1 december 2020 innebär att många företag inom de gröna näringarna måste ha en certifierad pannoperatör.
Det nya regelverket som träder i kraft den 1 december 2020 innebär att många företag inom de gröna näringarna måste ha en certifierad pannoperatör. FOTO: JAN VAINULT

Det nya kravet omfattar i princip alla pannor med tryckkärl som används för att värma vatten och distribuera värme. I förlängningen kommer det nya regelverket att påverka allt från trädgårdsanläggningar till kycklingproducenter.