facebooktwittermail d

Nu gäller nya krav på lantbrukspannorna

Den första december 2020 infördes en ny certifiering för pannoperatörer, något som kommer ställa stora krav på många lantbrukare. Helt orimligt, tycker LRF med hänvisning till olycksrisken och kostnaderna.