facebooktwittermail d

Ny svensk biogödsel ska dämpa osäkerheten på marknaden

Borgeby

Det finns en stor osäkerhet inför hösten om både tillgången och priserna på gödsel. Kanske kan en ny svensk biogödsel vara ett alternativ.