facebooktwittermail d

Ny biogasaktör på väg in i Sverige

Shellägda Nature Energy är på väg in i Sverige. Bolaget har planer på att bygga flera nya biogasanläggningar, som ska distribuera gas rakt ut på stamnätet genom ett nytt samarbetsavtal med stamnätägaren Nordion Energy.

Shellägda Nature Energy är på väg in i Sverige och har planer på att bygga flera biogasanläggningar i anslutning till gasnätet. FOTO: HANS DAHLGREN

Nordion Energys kommunikationchef, Saila Horttanainen, är övertygad om att satsningen kommer förändra spelplanen. I dag står biogasen bara för 37 procent av all gas som distribueras via det västsvenska stamnätet, och av denna är en betydande del av biogasen dessutom importerad.

Genom ett nytt samarbete med Shellägda Nature Energy, som redan driver biogasanläggningar i Danmark, ska flera nya biogasanläggningar byggas på svensk mark.

Beroende av lantbruket

Substratet ska i första hand komma från lantbruket. Normalt utgör gödsel två tredjedelar av all biomassa som bolaget omsätter, men samtidigt står gödseln bara för en tredjedel av produktionen eftersom merparten av stallgödseln utgörs av vatten. Även halm, gräs, mellangrödor och rotfrukter skulle kunna utgöra substratbas, enligt bolaget.

– Allt som kan rötas kommer vi kunna använda. Förutom gödsel handlar det bland annat om matavfall, potatisrester, mäsk, fett och så vidare, säger Ole Hvelplund, vd på Nature Energy.

Partnerskapen med lokala lantbrukare kommer i många fall vara helt avgörande för satsningarna. Bolaget för än så länge inga samtal med lantbrukare i Sverige, och beskedet att bolaget är redo att satsa får därmed ses som ett sätt att kolla av de lokala marknaderna, enligt Ole Hvelplund.

– Vi har ett bra gasnät i den här delen av Sverige, men det finns också mycket biomassa och gödsel i området. Normalt sett kan vi hämta gödsel 25 kilometer från anläggningarna, men vissa andra typer av substrat kan vi ibland hämta längre bort än så. Varje anläggning som vi bygger kostar i storleksordningen 600-700 miljoner svenska kronor, fortsätter Ole Hvelplund.

Gasnätet på västkusten knyter i dag samman en rad olika orter. Tryck eller hoovra över prickarna för att se ortsnamnen.

Skattebefrielsen hotar inte planerna

Till 2030 siktar nätägaren Nordion Energi på att ytterligare fem terawattimmar av gasen i nätet ska vara svensk, och här spelar partnerskapet med Nature Energy alltså en viktig roll. Genom den här typen av initiativ hoppas bolaget att det ska bli den första fossilfria gasnätsägaren i Europa. I grund och botten är satsningen även viktig ur ett självförsörjningsperspektiv eftersom den kommer underlätta möjligheten att hålla igång flera viktiga och stora industrianläggningar.

– Svenska stamnätet är till stora delar ett industrinät, där villakunderna och privathushållen bara utgör några få procent av kunderna. Det handlar om allt från restauranger till stora globala industriaktörer, som anser att det är viktigt att gasen blir grön, säger Saila Horttanainen.

Exakt hur många produktionsanläggningar som planeras är inte klart.

Att skattebefrielsen nyligen slopades på biogas påverkar inte Nordions planer.

– När det gäller slopandet av skattebefrielsen anser vi tillsammans med övriga aktörer i branschen, att Sverige borde tillämpa de nya EU-regler som nu gör att det finns möjlighet att snabbt återinföra skattebefrielsen. Vi ser också att EU inom ramen för Repower EU har sänt tydliga signaler om att biogasen kommer att vara viktig framgent.

När bolaget pratar med sina slutkunder, och väger samman de strategier som finns i Sverige och övriga EU, ser de att efterfrågan kommer växa framöver.

– Många stora industrier är övertygade om att de kommer behöva stora mängder biogas.

Nya biogasanläggningar på gång i Västsverige.
Nya biogasanläggningar på gång i Västsverige.

Nature Energy och Nordion Energy

Nature Energy, som köptes upp av Shell så sent som i februari, är i dag en av de största gasaktörerna i Europa. Bolaget driver bland annat 13 biogasanläggningar i Danmark som står för en tredjedel av biogasen i det danska gasnätet.

Genom det nya samarbetet mellan Nature Energy och Nordion Energy, hoppas den sistnämnda att de ska komma närmare målet att bli det första fossilfria gasnätet i Europa.

Nordion Energi driver gasinfrastrukturen, och äger bland annat Swedegas som driver gasstamnätet i sydvästra Sverige. Dessutom äger bolaget Weum som driver regionala distributionsnätet kopplat till stamnätet.

Nordion Energi AB ägs i sin tur av en fond som förvaltas av Igneo Infrastructure Partners, en del av japanska First Sentier Investors.

Anläggningarna som planeras

I dag planeras en rad nya biogasanläggningar i Sverige. Här samlar ATL alla planerade biogasanläggningar, samt alla befintliga anläggningar som får uppgraderingsstöd och förvätskningsstöd. Samtliga koordinater är förskjutna, och anger alltså bara på vilken ort de ligger, inte anläggningarnas exakta position. Tryck på prickarna för att få fram mer fakta.

Läs också

Mer biogas - mindre problem för regeringen

Scandinavian Biogas och Gasum fortsätter sina stora satningar