facebooktwittermail

Ny avgift satt för fröregistrering

Jordbruksverket har tagit beslut om ny avgift för registrering av bevarande- och amatörsorter.

Den nya avgiften för registrering blir 800 kronor och börjar gälla den 1 mars 2011.

Det är samma förslag som Jordbruksverket kom med i början av december och sedan dess har frågan varit ute på remiss.
Enligt Jordbruksverket har man fått in 64 svar där en majoritet har varit försiktigt positiva. Det som främst mött negativa synpunkter har handlat om att det krävs registrering för amatörsorter, menar Jordbruksverket.

Den nya avgiften innebär en sänkning med 2 200 för att registrera en bevarandesort.ATL.nu