facebooktwittermail d

Ny återförsäljare för engelska direktsåmaskiner

Wickhambrook, England

Den engelska såmaskinstillverkaren Claydon har under ett antal år saknat en svensk återförsäljare. Nu är det klart att Kornbo Maskin ska representera märket.