facebooktwittermail d

Så kan ärtrötan bekämpas

Ärtrotröta är en svår sjukdom för alla som odlar och producerar ärt. Det finns en ärtsort som är resistent mot sjukdomen, men som i övrigt inte har några lämpliga egenskaper. I tidningen Lantmannen berättar forskare vid SLU hur de nu berett vägen för en ny ärtsort.