facebooktwittermail

Så kan ärtrötan bekämpas

Ärtrotröta är en svår sjukdom för alla som odlar och producerar ärt. Det finns en ärtsort som är resistent mot sjukdomen, men som i övrigt inte har några lämpliga egenskaper. I tidningen Lantmannen berättar forskare vid SLU hur de nu berett vägen för en ny ärtsort.

Magnus Karlsson, forskare vid SLU, var huvudsökande för projektet Förädling av ärt för ökad motståndskraft mot rotröta, som finansierats av Stiftelsen lantbruksforskning. Han är växtpatolog med fokus på sjukdomar. I det här projektet har han bland andra samarbetat med växtförädlare på Findus för att tillsammans få fram en ny ärtsort som är resistent mot rotröta, men samtidigt har goda produktionsegenskaper.